Lĩnh vực hoạt động

1. Xin giấy phép xây dựng các công trình nhà ở, dân dụng và công nghiệp.
2. Hoàn công công trình xây dựng
3. Phá dỡ nhà các loại
4. Chuẩn bị mặt bằng, san lấp mặt bằng công trình.
5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Bài viết cũ hơn...

Kế hoạch phát triển